Current View
Citation link:
Title:
Числено изследване на самогравитиращи обекти със скаларно поле - структура, квазинормални моди и устойчивост : Автореферат. / Даниела Донева Донева ; Науч. ръководител Стойчо Стоянов Язаджиев ; Науч. консултант Костас Кокотас.
 
Creator:
Донева, Даниела Донева; Язаджиев, Стойчо Стоянов науч. ръководител; Кокотас, Костас науч. консултант
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.1 Физ. науки, Науч. спец.: 01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия, 01.03.01 Теор. и мат. физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Астрофизика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Донева, Даниела Донева
 
245:
Числено изследване на самогравитиращи обекти със скаларно поле - структура, квазинормални моди и устойчивост :| Автореферат. /| Даниела Донева Донева ; Науч. ръководител Стойчо Стоянов Язаджиев ; Науч. консултант Костас Кокотас.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,15 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
49 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.1 Физ. науки, Науч. спец.: 01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия, 01.03.01 Теор. и мат. физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Астрофизика.
 
700:
Язаджиев, Стойчо Стоянов| науч. ръководител| Кокотас, Костас| науч. консултант