Abstract:
Димо Кьорчев (1884–1928). Български публицист, литературен критик, редактор, издател, юрист. Един от най-видните дейци на Народнолибералната партия, избиран за народен представител. Български депутати на трансатлантическия кораб ”Император” на посещение в Хамбург. Димо Кьорчев - втори ред, втори от ляво, Хамбург, 12. 05. 1916 г.
 
Created:
1916 г.
 
Spatial:
Хамбург, Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Димо Кьорчев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950537
 
IsFormatOf:
Сн. 2529/98
 
Subject:
юрист; писател; политик; кораб; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld