Abstract:
Христина Морфова в ролята на Марженка от ”Продадена невеста” на Сметана.
 
Creator:
J.F.Langhans
 
Created:
1917
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671002
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 448К, оп. 1, а.е. 170.
 
Subject:
музикант; костюм; студио; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld