Current View
Title:
Новата женска готика в творчеството на Анджела Картър и Карсън Маккълърс : Автореферат / Ралица Жекова Люцканова ; Науч. ръководител Огнян Ковачев.; <<The>> new female Gothic in the works of Angela Carter and Carson McCullers Ralitsa Zhekova Lyutskanova
 
Creator:
Люцканова, Ралица Жекова; Ljuckanova, Ralica Zekova; Ковачев, Огнян Борисов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 2.1. Филология - Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература) СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по слав. филологии. Кат. Теория и история на лит. 2017; Библиогр. с. 36-47; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Английска литература теми, образи, сюжети.; Американска литература теми, образи, сюжети.
 
*** *** ***
 
001:
001141141
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Люцканова, Ралица Жекова
 
245:
Новата женска готика в творчеството на Анджела Картър и Карсън Маккълърс :| Автореферат /| Ралица Жекова Люцканова ; Науч. ръководител Огнян Ковачев.
 
246:
<<The>> new female Gothic in the works of Angela Carter and Carson McCullers| Ralitsa Zhekova Lyutskanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 314.9 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 2.1. Филология - Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература)| СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по слав. филологии. Кат. Теория и история на лит.| 2017
 
504:
Библиогр. с. 36-47
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Английска литература| теми, образи, сюжети.| Американска литература| теми, образи, сюжети.
 
700:
Ljuckanova, Ralica Zekova| Ковачев, Огнян Борисов| науч. ръководител