Current View
Citation link:
Title:
Учредителната власт в българските и европейските конституционни модели : Автореферат / Александър Любомиров Цеков
 
Creator:
Цеков, Александър Любомиров
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Coverage:
България държавно право и държавно устройство. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Конституционноправни науки" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Европейски съюз законодателни и директивни материали; Държавно право законодателни и директивни материали. България
 
*** *** ***
 
001:
001149373
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цеков, Александър Любомиров
 
245:
Учредителната власт в българските и европейските конституционни модели :| Автореферат /| Александър Любомиров Цеков
 
260:
София,| 2014.
 
300:
33 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 351.1 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Конституционноправни науки"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
610:
Европейски съюз| законодателни и директивни материали
 
650:
Държавно право| законодателни и директивни материали.| България
 
651:
България| държавно право и държавно устройство.