Citation link:
 • Още нѣколко бѣлѣжки за Паисия и за неговата история : [статия] / Отъ М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 5, кн. 19/20 (1886), с. 134-145.
  • [с. 134]
  • [с.] 135
  • [с.] 136
  • [с.] 137
  • [с.] 138
  • [с.] 139
  • [с.] 140
  • [с.] 141
  • [с.] 142
  • [с.] 143
  • [с.] 144
  • [с.] 145