Citation link:
 • Книга нарицаемаѧ Митарства
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Отъ житїе-то на свѧтаго Василїѧ двадесетъ-те мытарства кои то е преминала с҃та Ѳеодора]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • Мытарство а҃
    • [с.] 14
   • Мытарство в҃
    • [с.] 15
   • Мытарство г҃
   • Мытарство д҃
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Мытарство є҃
    • [с.] 18
   • Мытарство ѕ҃
    • [с.] 19
   • Мытарство з҃
   • Мытарство и҃
    • [с.] 20
   • Мытарство ѳ҃
   • Мытарство ι҃
    • [с.] 21
   • Мытарство аι҃
   • Мытарство вι҃
    • [с.] 22
   • Мытарство гι҃
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Мытарство дι҃
   • Мытарство єι҃
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Мытарство ѕι҃
    • [с.] 27
   • Мытарство зι҃
    • [с.] 28
   • Мытарство иι҃
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Мытарство ѳι҃
    • [с.] 31
   • Мытарство к҃
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
  • Слово заради Страшенъ сՃдъ Божіи и Второе пришествіе Хрістово
   • [с. 38]
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • Слово второе свѧтогѡ пророка Даніила
   • [с. 51]
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • Слово навоздвижение честнаго и животворѧщаго Креста Гс̑днѧ
   • [с. 64]
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
  • Кратко списаніе на свѧтыйте двадесѧть Манастыри заради Поклонницыте, що идатъ на свѧта гора, и за дрՃги, що желаѧтъ да знаѧтъ чՃдесыте, що са по свѧтогорските монастыре
   • [с. 79]
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • Описаніе Рылскаго монастырѧ
   • [с.] 91
   • [с.] 92
  • Описаніе полѣзно
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
  • Ѿ тиѧ Митарства ще са намиратъ за продаванє
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]