Current View
Citation link:
Title:
Приложение на хемометрията за подбор, оценка и интерпретация на зависимости между клинични индикатори за някои заболявания : Автореферат / Радка Томова Георгиева-Николова ; Науч. ръководител Васил Симеонов.
 
Creator:
Георгиева-Николова, Радка Томова.; Симеонов, Васил Драгомиров науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Аналитична химия 01.05.04 СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по аналитична химия 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Следоперативен период диагностика методи на изследване статистически методи.; Стомашно-чревни болести методи на изследване статистически методи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева-Николова, Радка Томова.
 
245:
Приложение на хемометрията за подбор, оценка и интерпретация на зависимости между клинични индикатори за някои заболявания :| Автореферат /| Радка Томова Георгиева-Николова ; Науч. ръководител Васил Симеонов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,11 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
31 с. :| с табл., ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Аналитична химия 01.05.04| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по аналитична химия| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Следоперативен период| диагностика| методи на изследване| статистически методи.| Стомашно-чревни болести| методи на изследване| статистически методи.
 
700:
Симеонов, Васил Драгомиров| науч. ръководител