Current View
Title:
Пространствата на града в българската белетристика от първата половина на XX век : Автореферат / Александър Христов Христов ; Науч. ръководител Валери Стоилов Стефанов.; Urban spaces in the Bulgarian fiction from the first half of the XXth century Aleksandar Hristov Hristov
 
Creator:
Христов, Александър Христов; Hristov, Aleksandar Hristov; Стефанов, Валери Стоилов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Българска литература - Българска литература от Освобождението до наши дни) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Българска литература 2017; Библиогр. с. 39-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Проза, българска теми, образи, сюжети
 
*** *** ***
 
001:
001141135
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христов, Александър Христов
 
245:
Пространствата на града в българската белетристика от първата половина на XX век :| Автореферат /| Александър Христов Христов ; Науч. ръководител Валери Стоилов Стефанов.
 
246:
Urban spaces in the Bulgarian fiction from the first half of the XXth century| Aleksandar Hristov Hristov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 662.5 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
42 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Българска литература - Българска литература от Освобождението до наши дни)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Българска литература| 2017
 
504:
Библиогр. с. 39-42
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Проза, българска| теми, образи, сюжети
 
700:
Hristov, Aleksandar Hristov| Стефанов, Валери Стоилов| науч. ръководител