Citation link:
 • Животъ на святаго Ивана Прѣдтечя и на святаго Игнатіа Богоносца
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Животъ на святаго Ивана Прѣдтечя]
   • Зарадъ священника Захаріа
    • [с. 3]
   • Какъ ся зачна с. Иванъ Прѣдтечя
    • [с.] 4
   • Рожденіе-то на с. Ивана
   • Гоненіе-то на с. Ивана и избиваніе-то на много дѣчица, въ Витлѣемъ и по околность-тѫ отъ Ирода царя
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Августа 29. Зарадъ посичяніе-то на с. Ивана Прѣдтечя
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Мѣсяцъ февруарій 24-й день. Какъ ся намѣри честна-та глава на с-го Ивана Крьстителя
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Повѣсть за честнѫ-тѫ рѫкѫ на св. Ивана, съ коѭ-то бѣше крьстилъ Спасителя Христа
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
  • Животъ на с-го Игнатіа Богоносца
   • [с. 18]
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • Забелѣжванѥ
    • [с.] 25
  • [Тропари]
   • На рожс̑тво С҃таго Іѡанна (Еневдень). Тропарь гл. д҃
   • На Игнаждень тропарь гл. г҃. подъ Дѣва днесь
   • На с. с. Кѵ̈рілла и Меѳодіа. Тропарь гл. а҃
    • [с. 26]
  • Съ благодаренѥ помѣстяме слѣдѫющы-ты имена на родолюбивы-ты наши пріятели, кои благоволихѫ да спомогнѫть за напечатанѥ-то на тѫзи книжицѫ
   • [с. 27]
   • [с. 28]
  • [Последни страници и корица]
   • [Допълнителен лист 1r]
   • [Допълнителен лист 1v]