Citation link:
Abstract:
Членовете на управителния съвет на VІІІ-ми групов съюз - Кърджали, на среща в София за отпускане на заем за еднократна помощ.
 
Created:
1937
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081777
 
IsFormatOf:
ДА Кърджали; Сп 599; л. 6.
 
Subject:
професионално обединение; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOprofessionalunions