Current View
Citation link:
Title:
Спортът като политика и пропаганда в България : 60-те - 80-те години на ХХ век : Автореферат / Теодор Иванов Борисов ; Науч. ръководител Михаил Груев.; Sport as politics and propaganda in Bulgaria (1960s-1980s) Teodor Ivanov Borisov
 
Creator:
Борисов, Теодор Иванов; Borisov, Teodor Ivanov; Груев, Михаил Иванов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски, Ист. фак., Кат. "История на България" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Спорт история България.
 
*** *** ***
 
001:
001152120
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Борисов, Теодор Иванов
 
245:
Спортът като политика и пропаганда в България :| 60-те - 80-те години на ХХ век : Автореферат /| Теодор Иванов Борисов ; Науч. ръководител Михаил Груев.
 
246:
Sport as politics and propaganda in Bulgaria (1960s-1980s)| Teodor Ivanov Borisov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 463.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
21 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски, Ист. фак., Кат. "История на България"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Спорт| история| България.
 
700:
Borisov, Teodor Ivanov| Груев, Михаил Иванов| науч. ръководител