Current View
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 108. / Ред. кол. Веселин Бояджиев - глав. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Бояджиев, Веселин Илиев ред.; Маринов, Васил Христов ред.; Контева, Мимоза Георгиева ред.; Пенков, Иван Тодоров ред.; Русев, Марин Рахнев ред.; Трайков, Тони Драганов ред.; Коцев, Александър Александров ред.; Арсова, Розалина Николай ред.; Ташев, Димитър Атанасов ред.
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
*** *** ***
 
001:
001119298
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 108. /| Ред. кол. Веселин Бояджиев - глав. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 44 MB)
 
260:
2016.
 
300:
396 с.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
700:
Бояджиев, Веселин Илиев| ред.| Маринов, Васил Христов| ред.| Контева, Мимоза Георгиева| ред.| Пенков, Иван Тодоров| ред.| Русев, Марин Рахнев| ред.| Трайков, Тони Драганов| ред.| Коцев, Александър Александров| ред.| Арсова, Розалина Николай| ред.| Ташев, Димитър Атанасов| ред.