Citation link:
 • Малко землеописаніе за детца
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • Малко землеописаніе за дѣца
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Прьвый дѣлъ
   • I. Европа
    • 1. Страны въ Европѫ
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • 2. Моря
     • [с.] 10
    • 3. Протоци
     • [с.] 11
    • 4. Заливи
     • [с.] 12
    • 5. Острови
     • [с.] 13
    • 6. Полѫострови
     • [с.] 14
    • 7. Провлаци
    • 8. Носове
     • [с.] 15
    • 9. Планины
     • [с.] 16
    • 10. Волкани
     • [с.] 17
    • 11. Езера
     • [с.] 18
    • 12. Рѣки
     • [с.] 19
   • II. Азія
    • 13. Страны на Азіѭ
     • [с.] 20
    • 14. Моря въ Азіѭ
    • 15. Протоци на Азіѭ
     • [с.] 21
    • 16. Заливи въ Азіѭ
    • 17. Острови на Азіѭ
     • [с.] 22
    • 18. Полѫострови на Азіѭ
    • 19. Носове на Азіѭ
     • [с.] 23
    • 20. Планины по Азіѭ
    • 21. Езера у Азіѭ
     • [с.] 24
    • 22. Рѣкы по Азіѭ
   • III. Африка
    • 23. Страны по Африкѫ
     • [с.] 25
    • 24. Моря около Африкѫ
    • 25. Заливи у Африкѫ
     • [с.] 26
    • 26. Острови на Африкѫ
    • 27. Носове по Африкѫ
     • [с.] 27
    • 28. Планины по Африкѫ
    • 29. Езера по Африкѫ
    • 30. Рѣкы по Африкѫ
     • [с.] 28
   • IV. Америка
    • 31. Страны по Америкѫ
     • [с.] 29
    • 32. Моря на Америкѫ
    • 33. Протоци у Америкѫ
    • 34. Заливи у Америкѫ
     • [с.] 30
    • 35. Острови на Америкѫ
     • [с.] 31
    • 36. Полѫострови по Америкѫ
    • 37. Носове по Америкѫ
     • [с.] 32
    • 38. Планины по Америкѫ
    • 39. Волкани по Америкѫ
    • 40. Езера у Америкѫ
     • [с.] 33
    • 41. Рѣкы
     • [с.] 34
   • V. Очеанія
    • [с.] 35
  • Вторый дѣлъ
   • 42. Общы познанія
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
  • Общый поглядъ възъ пять-тѣ чясти на земѭ-тѫ
   • 43. Европа
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • 44. Азія
    • [с.] 42
   • 45. Африка
   • 46. Америка
    • [с.] 43
   • 47. Очеанія
    • [с.] 44
   • 48. Дрьжявы у Европѫ
    • [с.] 45
   • 49. Османско царство или Турція
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • 50. Княжество Черна-гора
    • [с.] 49
   • 51. Кралство Грьція съ Іонническы-ты островы
   • 52. Кралство Италія
   • 53. Папска дрьжява
    • [с.] 50
   • 54. Испанско кралство
   • 55. Португалія
   • 56. Франція
    • [с.] 51
   • 57. Белгія
   • 58. Холландія
   • 59. Пруссія
   • 60. Австрія
    • [с.] 52
   • 61. Швеицарія
   • 62. Германскый съѭзъ
    • [с.] 53
   • 63. Велико-Британія
   • 64. Данія
    • [с.] 54
   • 65. Швеція и Норвегія
   • 66. Россія
    • [с.] 55
  • Третій дѣлъ. Опрѣдѣленія и употрѣбленіе
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с. 62]
   • [с. 63]
   • [с. 64]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]