Current View
Citation link:
Title:
Формиране на демографското поведение на населението на Р България в условията на преход и криза : Автореферат / Борислав Стефанов Будинов ; Науч. ръководител Климент Минев Найденов.
 
Creator:
Будинов, Борислав Стефанов; Найденов, Климент Минев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
България население 1989- [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", докторска прогр. "География на населението и селищата" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
*** *** ***
 
001:
001157005
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Будинов, Борислав Стефанов
 
245:
Формиране на демографското поведение на населението на Р България в условията на преход и криза :| Автореферат /| Борислав Стефанов Будинов ; Науч. ръководител Климент Минев Найденов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.163 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
42 с. :| с ил., к., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", докторска прогр. "География на населението и селищата"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
651:
България| население| 1989-
 
700:
Найденов, Климент Минев| науч. ръководител