Citation link:
  • Царвулиада : В три действия /Н. Шейтанов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора