Abstract:
Делегати на конгреса на БЗНС пред сградата на Съюза в София, 1933 г.
 
Created:
1933
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400084
 
IsFormatOf:
№ 670
 
Subject:
политик; конгрес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians