Citation link:
  • Кратка аритметика за начални ученици /От Лука Павлева.
    • Издателска корица с инициали на Боян Пенев
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев