Current View
Title:
Българската православна църква и радиото в България : Между духовно-нравствената просвета и идеологическата пропаганда : Автореферат / Ана-Мария Борисова Кръстева-Лачанска ; Науч. ръководител Костадин Нушев.; <<The>> Bulgaria Orthodox church and radio Between the spiritual and moral enlightment and ideological propaganda Ana-Maria Borisova Krasteva-Lachanska
 
Creator:
Кръстева, Ана-Мария Борисова.; Нушев, Костадин Кирилов науч. ръководител; Krasteva, Ana-Maria Borisova.
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление: 2.4. Религия и теология, Науч. спец.: 05.01.17. Теология (Нравствено богословие) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Практическо богословие" 2015; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Българска православна църква история.; Християнска етика.; Нравствено възпитание.; Радио влияние. България
 
*** *** ***
 
001:
001116653
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кръстева, Ана-Мария Борисова.
 
245:
Българската православна църква и радиото в България :| Между духовно-нравствената просвета и идеологическата пропаганда : Автореферат /| Ана-Мария Борисова Кръстева-Лачанска ; Науч. ръководител Костадин Нушев.
 
246:
<<The>> Bulgaria Orthodox church and radio| Between the spiritual and moral enlightment and ideological propaganda| Ana-Maria Borisova Krasteva-Lachanska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 401.6 KB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление: 2.4. Религия и теология, Науч. спец.: 05.01.17. Теология (Нравствено богословие)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Практическо богословие"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Българска православна църква| история.| Християнска етика.| Нравствено възпитание.| Радио| влияние.| България
 
700:
Нушев, Костадин Кирилов| науч. ръководител| Krasteva, Ana-Maria Borisova.