Current View
Citation link:
Title:
Естетически режими на визуалните образи на Франсис Бейкън. Традиция и трансформация : Автореферат / Стефан Любенов Иванов ; Науч. ръководител Мая Иванова Николова
 
Creator:
Иванов, Стефан Любенов; Бейкън, Френсис за него; Иванова, Мая науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Естетика) СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак. Кат. "Логика, етика и естетика" 2018; Библиогр. с. 13-24; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Бейкън, Френсис 1909-1992 творчество; Изкуство естетика.
 
*** *** ***
 
001:
001158476
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Стефан Любенов
 
245:
Естетически режими на визуалните образи на Франсис Бейкън. Традиция и трансформация :| Автореферат /| Стефан Любенов Иванов ; Науч. ръководител Мая Иванова Николова
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 407.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
24 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Естетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак. Кат. "Логика, етика и естетика"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 13-24
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
600:
Бейкън, Френсис| 1909-1992| творчество
 
650:
Изкуство| естетика.
 
700:
Бейкън, Френсис| за него| Иванова, Мая| науч. ръководител