Citation link:
  • Читалищният съюз и Общият съюз на българските земледелчески кооперации /Д-р Иван Д. Шишманов.
    • Заглавна страница с автограф на проф. Шишманов