Citation link:
 • Записки по история на изкуствата, 1865 г.
  • л.I-II
   • л.Iа
   • л.Iб
   • л.IIа
   • л.IIб
  • с.1-20
   • с.1
   • с.2
   • с.3
   • с.4
   • с.5
   • с.6
   • с.7
   • с.8
   • с.9
   • с.10
   • с.11
   • с.12
   • с.13
   • с.14
   • с.15
   • с.16
   • с.17
   • с.18
   • с.19
   • с.20
  • с.21-40
   • с.21
   • с.22
   • с.23
   • с.24
   • с.25
   • с.26
   • с.27
   • с.28
   • с.29
   • с.30
   • с.31
   • с.32
   • с.33
   • с.34
   • с.35
   • с.36
   • с.37
   • с.38
   • с.39
   • с.40
  • с.41-60
   • с.41
   • с.42
   • с.43
   • с.44
   • с.45
   • с.46
   • с.47
   • с.48
   • с.49
   • с.50
   • с.51
   • с.52
   • с.53
   • с.54
   • с.55
   • с.56
   • с.57
   • с.58
   • с.59
   • с.60
  • с.61-80
   • с.61
   • с.62
   • с.63
   • с.64
   • с.65
   • с.66
   • с.67
   • с.68
   • с.69
   • с.70
   • с.71
   • с.72
   • с.73
   • с.74
   • с.75
   • с.76
   • с.77
   • с.78
   • с.79
   • с.80
  • с.81-136
   • с.81
   • с.82
   • с.83
   • с.84
   • с.85
   • с.86
   • с.87
   • с.88
   • с.99
   • с.100
   • с.101
   • с.102
   • с.103
   • с.104
   • с.105
   • с.106
   • с.135
   • с.136
  • еталон