Current View
Citation link:
Title:
Бизнес комуникация : Преговори и презентации : Невербални аспекти : Автореферат / Яна Красимирова Събева ; Науч. ръководител Величко Руменчев.; Business communication Negotiations and presentations : Nonverbal aspects Yana Krassimirova Sabeva
 
Creator:
Събева, Яна Красимирова; Sabeva, Yana Krasimirova; Руменчев, Величко Димитров науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.3. Философия (Невербална комуникация в реториката) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. Кат. "Реторика" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Стопански преговори.; Безсловесна комуникация.; Организационно поведение.; Икономическо поведение.; Стопанска етика.
 
*** *** ***
 
001:
001136953
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Събева, Яна Красимирова
 
245:
Бизнес комуникация :| Преговори и презентации : Невербални аспекти : Автореферат /| Яна Красимирова Събева ; Науч. ръководител Величко Руменчев.
 
246:
Business communication| Negotiations and presentations : Nonverbal aspects| Yana Krassimirova Sabeva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 691.6 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
30 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.3. Философия (Невербална комуникация в реториката)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. Кат. "Реторика"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Стопански преговори.| Безсловесна комуникация.| Организационно поведение.| Икономическо поведение.| Стопанска етика.
 
700:
Sabeva, Yana Krasimirova| Руменчев, Величко Димитров| науч. ръководител