Current View
Citation link:
Title:
Климатичните промени - ефекти върху икономиката и обществото и тяхното комуникиране : Автореферат / Ирина Илиева Алексиева ; Науч. ръководител Петранка Филева.
 
Creator:
Алексиева, Ирина Илиева; Филева, Петранка Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Журналистика - Икономическа журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Журналистика икономически проблеми.; Глобални проблеми на човечеството.; Климатични промени.; Средства за масова информация.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Алексиева, Ирина Илиева
 
245:
Климатичните промени - ефекти върху икономиката и обществото и тяхното комуникиране :| Автореферат /| Ирина Илиева Алексиева ; Науч. ръководител Петранка Филева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 392 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
34 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Журналистика - Икономическа журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Журналистика| икономически проблеми.| Глобални проблеми на човечеството.| Климатични промени.| Средства за масова информация.
 
700:
Филева, Петранка Димитрова| науч. ръководител