Citation link:
Abstract:
Владимир Мирков и ротмистър Филипов на форт Айваз Баба след падането на Одрин.
 
Created:
1913
 
Spatial:
Одрин
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450131
 
Subject:
армейски офицер; Балкански войни; AthPlus