Citation link:
  • Стрелец /Димитър Пантелеев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев