• Стрелец /Димитър Пантелеев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев