Current View
Citation link:
Title:
Взаимното влияние между родния и първия чужд език при създаването на текст : Изследване на базата на писмени наративни и аргументирани текстове на роден език (български) и първи чужд език (немски) : Автореферат / Пламен Цветков Цветков.
 
Creator:
Цветков, Пламен Цветков
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Стилистика на нем. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класически и нови филологии, Кат. "Германистика и скандинавистика" 2014; Библиогр. с. 34-39; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Чужди езици методика на преподаването.; Езикознание, сравнително.; Български език стилистика.; Немски език стилистика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветков, Пламен Цветков
 
245:
Взаимното влияние между родния и първия чужд език при създаването на текст :| Изследване на базата на писмени наративни и аргументирани текстове на роден език (български) и първи чужд език (немски) : Автореферат /| Пламен Цветков Цветков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,3 МB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
39 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Стилистика на нем. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класически и нови филологии, Кат. "Германистика и скандинавистика"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 34-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Чужди езици| методика на преподаването.| Езикознание, сравнително.| Български език| стилистика.| Немски език| стилистика.