Current View
Citation link:
Title:
Лексиката на старобългарския превод на Диалозите на Григорий Велики ( първа и втора книга) в съпоставка с лексиката на славянския превод на неговите беседи върху Евангелието : Автореферат / Пресиян Пламенов Борисов.
 
Creator:
Борисов, Пресиян Пламенов
 
Date:
2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология, науч. спец. Бълг. ез. (Старобълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по кирилометодиевистика 2014; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Старобългарски език лексикология.; Старобългарска литература преводи от други езици.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Борисов, Пресиян Пламенов
 
245:
Лексиката на старобългарския превод на Диалозите на Григорий Велики ( първа и втора книга) в съпоставка с лексиката на славянския превод на неговите беседи върху Евангелието :| Автореферат /| Пресиян Пламенов Борисов.
 
256:
Изображения в електронен вид (1 PDF файл :17,9 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
41 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология, науч. спец. Бълг. ез. (Старобълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по кирилометодиевистика| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Старобългарски език| лексикология.| Старобългарска литература| преводи от други езици.