Citation link:
 • Изложеніе на ученіето на всеобщѫтѫ православнѫ цьрквѫ съ показяніе на различіята които ся срѣщатъ въ другытѣ христіанскы цьрквы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. д]
   • [с.] е
   • [с.] ж
   • [с.] з
   • [с.] и
   • [с.] і
   • [с.] к
  • Бѣлѣжка
   • [с. л]
   • [с.] м
   • [с.] н
   • [с. о]
   • [с. п]
  • Введеніе
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с.] XII
   • [с.] XIII
   • [с.] XIV
   • [с.] XV
   • [с.] XVI
   • [с.] XVII
   • [с.] XVIII
   • [с.] XIX
   • [с.] XX
   • [с.] XXI
   • [с.] XXII
   • [с.] XXIII
   • [с.] XXIV
   • [с.] XXV
   • [с.] XXVI
   • [с.] XXVII
   • [с. XXVIII]
  • Правило вѣры
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • Различія между христіянскытѣ цьрквы относително до правилото на вѣрѫтѫ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
  • Часть пьрва. Догмытѣ на православнѫтѫ цьрквѫ
   • [Сѵмволътъ на вѣрѫтѫ]
    • [с. 35]
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • I. Свята Троица
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • Различія между христіанскытѣ цьрквы относително до дотмѫтѫ на Св. Троицѫ
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
   • II. Міръ
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • Различія между христіанскытѣ цьрквы относително до догмѫтѫ за міра
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
   • III. Воплощеніе
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • Различія между христіанскытѣ цьрквы относително до догмѫтѫ на воплощеніето
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
   • IV. Искупленіе
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • Различія между христіанскытѣ цьрквы относително до догмѫтѫ на искупленіето
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
   • V. Святій Духъ
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • Различія между христіанскытѣ цьрквы относително до Св. Духа
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
   • VI. Цьрквата
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • Различія между христіанскытѣ цьрквы относително до догмѫтѫ за цьрквѫтѫ
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
   • VII. За крещеніето и за другытѣ таинства на цьрквѫтѫ
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • За крещеніето
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
    • За мѵропомазаніето
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
    • За евхаристіѭтѫ
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
    • За покаяніето
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
    • За священството
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
    • За бракътъ
     • [с.] 186
     • [с.] 187
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
     • [с.] 191
    • За елеосвященіето
     • [с.] 192
     • [с.] 193
     • [с.] 194
    • Различія между христіанскытѣ цьрквы относително до установеннытѣ обряды
     • 1.) Различія относително до таинствата въобще
      • [с.] 195
      • [с.] 196
      • [с.] 197
      • [с.] 198
      • [с.] 199
      • [с.] 200
      • [с.] 201
      • [с.] 202
      • [с.] 203
     • 2.) Различія относително до крещеніето
      • [с.] 204
      • [с.] 205
      • [с.] 206
     • 3.) Различія касателно до мѵропомазаніето
      • [с.] 207
      • [с.] 208
      • [с.] 209
      • [с.] 210
      • [с.] 211
     • 4.) Различія относително до евхаристіѭтѫ
      • [с.] 212
      • [с.] 213
      • [с.] 214
      • [с.] 215
      • [с.] 216
      • [с.] 217
      • [с.] 218
      • [с.] 219
      • [с.] 220
      • [с.] 221
      • [с.] 222
      • [с.] 223
      • [с.] 224
      • [с.] 225
     • 5.) Различія относително до покаяніето
      • [с.] 226
      • [с.] 227
      • [с.] 228
      • [с.] 229
      • [с.] 230
      • [с.] 231
      • [с.] 232
      • [с.] 233
      • [с.] 234
      • [с.] 235
      • [с.] 236
      • [с.] 237
      • [с.] 238
      • [с.] 239
      • [с.] 240
      • [с.] 241
      • [с.] 242
      • [с.] 243
      • [с.] 244
      • [с.] 245
      • [с.] 246
      • [с.] 247
      • [с.] 248
      • [с.] 249
      • [с.] 250
     • 6.) Различія относително до священството
      • [с.] 251
      • [с.] 252
      • [с.] 253
      • [с.] 254
      • [с.] 255
      • [с.] 256
      • [с.] 257
      • [с.] 258
      • [с.] 259
      • [с.] 260
      • [с.] 261
     • 7.) Различія относително до бракътъ
      • [с.] 262
      • [с.] 263
      • [с.] 264
      • [с.] 265
      • [с.] 266
      • [с.] 267
     • 8.) Различія относително до елеосвященіето
      • [с.] 268
      • [с.] 269
   • VIII. За въскресеніето на мьртвытѣ и безконечный животъ будущаго вѣка
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • Различіе между цьрквытѣ относително до въскресеніето на мьртвытѣ и до безконечный животъ будущаго вѣка
     • [с.] 278
     • [с.] 279
     • [с.] 280
     • [с.] 281
     • [с.] 282
     • [с.] 283
     • [с.] 284
  • Часть втора. Нравственното ученіе на Праваславнѫтѫ цьрквѫ
   • I. Общи начала
    • [с. 285]
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [с.] 295
    • [с.] 296
    • Различіе между христіанскытѣ цьрквы относително до общытѣ начала на нравственното ученіе
     • [с.] 297
     • [с.] 298
     • [с.] 299
     • [с.] 300
     • [с.] 301
     • [с.] 302
     • [с.] 303
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
     • [с.] 307
   • II. За божественныйтъ законъ
    • [с.] 308
    • [с.] 309
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • Пьрва заповѣдь
     • [с.] 313
     • [с.] 314
     • [с.] 315
     • [с.] 316
    • За вѣрѫтѫ
     • [с.] 317
     • [с.] 318
     • [с.] 319
     • [с.] 320
    • За надѣждѫтѫ
     • [с.] 321
    • За любовьтѫ
     • [с.] 322
     • [с.] 323
     • [с.] 324
     • [с.] 325
     • [с.] 326
    • За богослуженіето
     • [с.] 327
     • [с.] 328
     • [с.] 329
    • За призываніето
     • [с.] 330
     • [с.] 331
     • [с.] 332
    • Пьрвото прошеніе
     • [с.] 333
     • [с.] 334
     • [с.] 335
    • Второто прошеніе
     • [с.] 336
     • [с.] 337
     • [с.] 338
     • [с.] 339
    • Третьото прошеніе
     • [с.] 340
     • [с.] 341
     • [с.] 342
    • Четверто прошеніе
     • [с.] 343
     • [с.] 344
     • [с.] 345
     • [с.] 346
    • Пето прошеніе
     • [с.]347
     • [с.]348
     • [с.]349
     • [с.]350
     • [с.]351
    • Шесто прошеніе
     • [с.] 352
     • [с.] 353
     • [с.] 354
    • Седьмо прошеніе
     • [с.] 355
     • [с.] 356
     • [с.] 357
     • [с.] 358
     • [с.] 359
     • [с.] 360
     • [с.] 361
     • [с.] 362
    • Втората заповѣдь
     • [с.] 363
     • [с.] 364
     • [с.] 365
     • [с.] 366
     • [с.] 367
     • [с.] 368
    • Третья заповѣдь
     • [с.] 369
     • [с.] 370
    • Четверта заповѣдь
     • [с.] 371
     • [с.] 372
     • [с.] 373
     • [с.] 374
     • [с.] 375
     • [с.] 376
     • [с.] 377
    • Пята заповѣдь
     • [с.] 378
     • [с.] 379
     • [с.] 380
    • Шеста заповѣдь
     • [с.] 381
     • [с.] 382
     • [с.] 383
    • Седма заповѣдь
     • [с.] 384
     • [с.] 385
    • Осма заповѣдь
     • [с.] 386
     • [с.] 387
    • Девята заповѣдь
     • [с.] 388
     • [с.] 389
    • Десята заповѣдь
     • [с.] 390
    • Различія между христиѣнскытѣ цьрквы относително до божій законъ
     • [с.] 391
     • [с.] 392
     • [с.] 393
     • [с.] 394
     • [с.] 395
     • [с.] 396
     • [с.] 397
     • [с.] 398
     • [с.] 399
   • III. Евангелското развитіе на божыйтъ законъ
    • [с.] 400
    • [с.] 401
    • [с.] 402
    • Пьрвата блаженна
     • [с.] 403
     • [с.] 404
     • [с.] 405
     • [с.] 406
     • [с.] 407
     • [с.] 408
     • [с.] 409
     • [с.] 410
     • [с.] 411
     • [с.] 412
     • [с.] 413
     • [с.] 414
     • [с.] 415
    • Втора блаженна
     • [с.] 416
     • [с.] 417
     • [с.] 418
     • [с.] 419
     • [с.] 420
     • [с.] 421
    • Третя блаженна
     • [с.] 422
     • [с.] 423
     • [с.] 424
     • [с.] 425
     • [с.] 426
    • Четверта блаженна
     • [с.] 427
     • [с.] 428
     • [с.] 429
     • [с.] 430
     • [с.] 431
    • Пята блаженна
     • [с.] 432
     • [с.] 433
     • [с.] 434
    • Шеста блаженна
     • [с.] 435
     • [с.] 436
     • [с.] 437
     • [с.] 438
    • Седма блаженна
     • [с.] 439
     • [с.] 440
     • [с.] 441
     • [с.] 442
     • [с.] 443
     • [с.] 444
     • [с.] 445
    • Осма блаженна
     • [с.] 446
     • [с.] 447
     • [с.] 448
    • Девята блаженна
     • [с.] 449
     • [с.] 450
    • [Различія]
     • [с.] 451
     • [с.] 452
  • Часть третя. Благочиніето на православнѫтѫ цьрквѫ
   • I. Источници на законытѣ за благочиніето
    • [с. 453]
    • [с.] 454
    • [с.] 455
    • [с.] 456
    • [с.] 457
    • [с.] 458
    • [Различія]
     • [с.] 459
     • [с.] 460
     • [с.] 461
     • [с.] 462
     • [с.] 463
     • [с.] 464
     • [с.] 465
   • II. Предмѣтъ на благочиніето
    • [с.] 466
    • [с.] 467
    • [с.] 468
    • [с.] 469
   • III. За управленіе на цьрквѫтѫ
    • [с.] 470
    • [с.] 471
    • [с.] 472
    • [с.] 473
    • [с.] 474
    • [с.] 475
    • [с.] 476
    • [с.] 477
    • [с.] 478
    • [с.] 479
    • [с.] 480
    • [Различія]
     • [с.] 481
     • [с.] 482
  • Часть четверта. Литургія на Православнѫтѫ цьрквѫ
   • I. Общо понятіе за литургіѭтѫ
    • [с. 483]
    • [с.] 484
    • [с.] 485
    • [с.] 486
    • [с.] 487
    • [с.] 488
    • [с.] 489
    • [с.] 490
    • [с.] 491
    • [Различія]
     • [с.] 492
     • [с.] 493
     • [с.] 494
   • II. Предуготовителна литургія (проскомидія). Мессійскый и Апостолскый животъ на І. Христа
    • [с.] 495
    • [с.] 496
    • [с.] 497
    • [с.] 498
    • [с.] 499
    • [с.] 500
    • [с.] 501
    • [с.] 502
    • [с.] 503
    • [с.] 504
    • [Различія]
     • [с.] 505
     • [с.] 506
     • [с.] 507
   • III. Литургія на оглашеннытѣ.Земный жовотъ на І. Христа
    • [с.] 508
    • [с.] 509
    • [с.] 510
    • [с.] 511
    • [с.] 512
    • [с.] 513
    • [с.] 514
    • [с.] 515
    • [Различія]
     • [с.] 516
     • [с.] 517
     • [с.] 518
     • [с.] 519
     • [с.] 520
   • IV. Литургія на вѣрнытѣ
    • [с.] 521
    • [с.] 522
    • [с.] 523
    • [с.] 524
    • [с.] 525
    • [с.] 526
    • [с.] 527
    • [с.] 528
    • [с.] 529
    • [с.] 530
    • [с.] 531
    • [с.] 532
    • [с.] 533
    • [с.] 534
    • [с.] 535
    • [с.] 536
    • [с.] 537
    • [Различія]
     • [с.] 538
     • [с.] 539
     • [с.] 540
     • [с.] 541
     • [с.] 542
     • [с.] 543
     • [с.] 544
     • [с.] 545
     • [с.] 546
     • [с.] 547
     • [с.] 548
     • [с.] 549
     • [с.] 550
     • [с.] 551
     • [с.] 552
     • [с.] 553
     • [с.] 554
     • [с.] 555
     • [с.] 556
  • Оглавленіе
   • [с. І]
   • [с.] II
   • [с.] ІІІ
   • [с.] IV
  • [Благодарности към...]
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]