Current View
Citation link:
Title:
Комплексна методика по футзал за подготовка на жени във висшите училища : Автореферат / Николай Петров Стайков ; Науч. ръководител Георги Игнатов.; Female university students’ futsal complex training methodology Nikolay Petrov Staykov
 
Creator:
Стайков, Николай Петров; Stajkov, Nikolaj Petrov.; Игнатов, Георги Владимиров науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление - 1.3. Педагогика на обучението (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Спортни игри и планински спортове" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Футбол жени методика на преподаването за ВУЗ.; Спортисти физически качества и подготовка.
 
*** *** ***
 
001:
001138002
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стайков, Николай Петров
 
245:
Комплексна методика по футзал за подготовка на жени във висшите училища :| Автореферат /| Николай Петров Стайков ; Науч. ръководител Георги Игнатов.
 
246:
Female university students’ futsal complex training methodology| Nikolay Petrov Staykov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.428 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
65 с. :| с ил., диагр., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление - 1.3. Педагогика на обучението (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Спортни игри и планински спортове"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Футбол| жени| методика на преподаването| за ВУЗ.| Спортисти| физически качества и подготовка.
 
700:
Stajkov, Nikolaj Petrov.| Игнатов, Георги Владимиров| науч. ръководител