Current View
Citation link:
Title:
Развиване на умения за участие в интеркултурен диалог чрез обучението по български език : Автореферат / Полина Александрова Заркова ; Науч. ръководител Ангел Петров ; Рец. Татяна Гаврилова Ангелова, Радослав Димитров Радев.; Developing of skills for participation in intercultural dialogue through Bulgarian language teaching Polina Aleksandrova Zarkova
 
Creator:
Заркова, Полина Александрова; Zarkova, Polina Aleksandrova; Петров, Ангел Маринов науч. ръководител; Ангелова, Татяна Гаврилова рец.; Радев, Радослав Димитров рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по бълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика 2019; Библиогр. с. 37-44; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Български език методика на преподаването за средни училища.; Интеркултурно образование.
 
*** *** ***
 
001:
001177366
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Заркова, Полина Александрова
 
245:
Развиване на умения за участие в интеркултурен диалог чрез обучението по български език :| Автореферат /| Полина Александрова Заркова ; Науч. ръководител Ангел Петров ; Рец. Татяна Гаврилова Ангелова, Радослав Димитров Радев.
 
246:
Developing of skills for participation in intercultural dialogue through Bulgarian language teaching| Polina Aleksandrova Zarkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 384.1 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
44 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по бълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 37-44
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Български език| методика на преподаването| за средни училища.| Интеркултурно образование.
 
700:
Zarkova, Polina Aleksandrova| Петров, Ангел Маринов| науч. ръководител| Ангелова, Татяна Гаврилова| рец.| Радев, Радослав Димитров| рец.