Citation link:
 • Наръчно Св. благовѣствованіе или сборъ отъ Евангелскы-тѣ чтенія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Мили Читателіе!
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с. 6]
  • I. Недѣлны
   • 1. Въ Недѣлѭ Пасци (на Великдень) на Службѫтѫ. Благовѣствованіе (евангеліе) ѿ Іѡанна
    • [с. 7]
    • Прѣводъ на ново-българскы
     • [с.] 8
   • 2. Въ Пондѣл. Свѣл. Нед. Еванг. ѿ Іѡан.
    • [с.] 9
    • Прѣводъ
   • 3. Въ Вторникъ Свѣл. Нед. Еванг. ѿ ЛՃкы
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • 4. Въ Срѣд. свѣтлыѧ недѣли Евангелїе нщи на а҃ 9-вр. бр. 70
   • 5. Въ Петъкъ свѣт. Нед. Еванг. ѿ Іѡанна
    • [с.] 12
   • 6. Недѣл. в҃ по Пасцѣ ѡ Ѳѡмѣ. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
    • [с.] 13
    • Прѣводъ
     • [с.] 14
   • 7. Нед. г҃ ѡ Мѵроносицахъ. Еванг. ѿ Марка
    • [с.] 15
    • Прѣводъ
     • [с.] 16
   • 8. Нед. д҃ ѡ Разслабленномъ Еванг. ѿ Іѡанна
    • [с.] 17
    • Прѣводъ
     • [с.] 18
   • 9. Недѣл. е҃ Самарѧныни. Евангелїе ѿ Іѡанна
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • Прѣводъ
     • [с.] 22
     • [с.] 23
   • 10. Недѣл. ѕ҃ ѡ Слѣпомъ. Бл҃гвѣствованїе ѿ Іѡанна
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • Прѣводъ
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
   • 11. Въ четвертокъ Св. Вознесенїѧ Хрс̑това. Ѿ ЛՃкы
    • [с.] 29
   • 12. Недѣл. з҃ Св. Ѻ҃цъ. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
    • [с.] 30
    • Прѣводъ
     • [с.] 31
   • 13. Недѣл. и҃ Св. Пѧтдесѧтници. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
    • [с.] 32
    • Прѣводъ
     • [с.] 33
   • 14. Въ Понедѣлникъ Свѧтагѡ ДՃха. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 34
   • 15. Недѣл. а҃ по Н-цѫ Всѣхъ С҃тыхъ. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 35
    • Прѣводъ
   • 16. Недѣл. в҃ по Н-цѫ Еѵангел. ѿ Матѳеа
    • [с.] 36
    • Прѣводъ
   • 17. Недѣл. г҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 37
    • Прѣводъ
     • [с.] 38
   • 18. Недѣл. д҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 39
    • Прѣводъ
     • [с.] 40
   • 19. Недѣл. е҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • Прѣводъ
     • [с.] 41
   • 20. Недѣл. ѕ҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 42
    • Прѣводъ
   • 21. Недѣл. з҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 43
    • Прѣводъ
   • 22. Недѣл. и҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 44
    • Прѣводъ
     • [с.] 45
   • 23. Недѣл. ѳ҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • Прѣводъ
     • [с.] 46
   • 24. Недѣл. і҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 47
    • Прѣводъ
     • [с.] 48
   • 25. Недѣл. аі҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 49
    • Прѣводъ
     • [с.] 50
   • 26. Недѣл. ві҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • Прѣводъ
     • [с.] 51
   • 27. Недѣл. гі҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 52
    • Прѣводъ
     • [с.] 53
   • 28. Недѣл. ді҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 54
    • Прѣводъ
     • [с.] 55
   • 29. Недѣл. еі҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • Прѣводъ
     • [с.] 56
   • 30. Недѣл. ѕі҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 57
    • Прѣводъ
     • [с.] 58
     • [с.] 59
   • 31. Недѣл. зі҃. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • Прѣводъ
     • [с.] 60
   • 32. Недѣл. иі҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с.] 61
    • Прѣводъ
   • 33. Недѣл. ѳі҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с. 62]
    • Прѣводъ
     • [с.] 63
   • 34. Недѣл. к҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • Прѣводъ
     • [с.] 64
   • 35. Недѣл. ка҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • Прѣводъ
     • [с.] 65
   • 36. Недѣл. кв҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с.] 66
    • Прѣводъ
     • [с.] 67
   • 37. Недѣл. кг҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • Прѣводъ
     • [с.] 70
   • 38. Недѣл. кд҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с.] 71
    • Прѣводъ
     • [с.] 72
   • 39. Недѣл. ке҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с.] 73
    • Прѣводъ
     • [с.] 74
   • 40. Недѣл. кѕ҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • Прѣводъ
     • [с.] 75
   • 41. Недѣл. кз҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • Прѣводъ
     • [с.] 76
   • 42. Недѣл. ки҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с.] 77
    • Прѣводъ
     • [с.] 78
   • 43. Недѣл. кѳ҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • Прѣводъ
     • [с.] 79
   • 44. Недѣл. л҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
   • 45. Недѣл. ла҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • Прѣводъ
     • [с.] 80
   • 46. Недѣл. лв҃. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • Прѣводъ
     • [с.] 81
   • 47. Недѣл. лг҃. ѡ Мытари и Фарїсеи. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с.] 82
    • Прѣводъ
   • 48. Недѣл. лг҃. ѡ БлՃдномъ Сынѣ. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • Прѣводъ
     • [с.] 85
   • 49. Недѣл. ле҃. МѧсопՃстнаѧ. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • [с.] 86
    • Прѣводъ
     • [с. 87] 78
     • [с.] 88
   • 50. Нд̑лѧ лѕ҃. СыропՃстнаѧ, Благов. ѿ Матѳ.
    • Прѣводъ
     • [с.] 89
   • 51. Недѣл. а҃. Вел. Поста (Православїѧ). Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
    • [с.] 90
    • Прѣводъ
   • 52. Нд̑лѧ в҃. Поста. Благовѣст. ѿ Марка
    • [с.] 91
    • Прѣводъ
     • [с.] 92
   • 53. Нд̑лѧ г҃. Поста. Благовѣст. ѿ Марка
    • [с.] 93
    • Прѣводъ
   • 54. Нд̑лѧ д҃. Поста. Благовѣст. ѿ Марка
    • [с.] 94
    • Прѣводъ
     • [с.] 95
     • [с.] 96
   • 55. Нд̑лѧ е҃. Вел. Поста. Благовѣст. ѿ Марка
    • [с.] 97
    • Прѣводъ
     • [с.] 98
   • 56. Нд̑лѧ ѕ҃. Вел. Поста. (Цвѣтоноснаѧ). Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
    • [с.] 99
    • Прѣводъ
     • [с.] 100
     • [с.] 101
  • II Праздничны
   • Мѣсѧцъ септемврій
    • 57. и҃-й. Ржс̑тво Пр҃стыѧ Богородицы. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • 58. Недѣл. Прѣдъ воздвиженїемъ Чест. и животворѧщ. Креста. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
     • [с. 102]
    • 59. Всемірное воздвиженїе Чест. и Жив. Креста. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
     • [с.] 103
     • [с.] 104
    • 60. Нд̑лѧ по воздвиженїемъ Чест. и Жив. Креста. Благовѣст. ищи въ Нд̑лю г҃. Вел. Поста бр. 53
    • 61. кѕ҃-й. Прѣставленїе Іѡанна Б҃гослова. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
   • Мѣсѧцъ ѻктомврій
    • 62. аі҃-иі҃. Недѣл. С҃тхъ Ѻ҃цъ. Благовѣст. ищи въ Нд̑лѧ Стыхъ Оцъ бр. 12
    • 63. кѕ҃-й. С҃тагѡ Великом. Димитрїа. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
     • [с.] 105
   • Мѣсѧцъ ноемврій
    • 64. а҃-й. С҃тыхъ Безсребрен. Козмы и Дамїана. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
     • [с.] 106
    • 65. и҃-й. Соборъ Св. Войводоначалника Михаила и проч. Безплотныхъ Силъ. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
     • [с.] 107
    • 66. гі҃-й. С҃тагѡ Іѡанна ЗлатоՃстагѡ. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
    • 67. ді҃-й. Св. Апс̑ла Фїліппа. Благовѣствованїе Нд̑лѧ а҃ Вел. Поста. бр. 51
    • 68. ка҃-й. Входъ Прс̑тыѧ Богородицы. Благовѣствованїе и҃-й Септемврїѧ. бр. 57
     • [с.] 108
    • 69. ке҃-й. Св. Климента Бъл. Архїеп. (Ѻхрид). Благовѣствованїе ищи на гі҃-й Ноемврїй (Св. Іѡанна ЗлатоՃстагѡл бр. 66)
    • 70. л҃-й. Св. Апс̑ла Андреа Первозванного. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
     • [с.] 109
   • Мѣсѧцъ декемврїй
    • 71. ѕ҃. Св. Нїколаѧ Мѵръ-лїкійскагѡ. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • 72. ві҃. Св. Спѵрїдона ТримиѳՃнскагѡ. Благовѣствованїе сѫщето. бр. 71
    • 73. і҃-зі҃. Недѣл. Св. Прао҃цъ. Благовѣст. ищи въ Недѣл. ки҃. брой 42
     • [с.] 110
    • 74. Нд̑лѧ Прѣдъ Ржс̑вомъ Хрс̑товымъ Св. Ѻ҃цъ. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
     • [с.] 111
    • 75. ке҃-й. Рожд̑тво по плоти Гс̑да нашегѡ Іи҃са Хрта. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
     • [с.] 112
    • 76. кѕ҃-й. Соборъ Прс̑тыѧ Бо҃гродицы. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
     • [с.] 113
    • 77. Недѣл. по Рожд̑ство Хрс̑тово. Благовѣствованїе сѫще-то бр. 76
    • 78. кз҃-й. С҃таго ПервомՃч. Архїд. Стефана. Благовѣствованїе Недѣл. гі҃. бр. 27
   • Мѣсѧцъ іаннՃарій
    • 79. а҃-й. Св. Ѻбрѣзанїе Гс̑дне; и памѧть Св. Василїа Велик. Благовѣст. ѿ ЛՃкы
     • [с.] 114
    • 80. Недѣл. прѣдъ Просвѣщенїемъ (прѣдъ Богоѧвленїе, прѣдъ водицы). Благов. ѿ Марка
     • [с.] 115
    • 81. ѕ҃-й. С҃втое Б҃гоѧвленїе (Водици). Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • 82. з҃-й. Соборъ Св. Іѡанна Прѣдтеча. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
     • [с.] 116
    • 83. Недѣл. по Просвѣщенїи, (по Водици). Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • 84. зі҃-й. Прѣпод. Антонїѧ Великагѡ. Благовѣст. на ѕ҃ Декемврїѧ бр. 71
    • 85. иі҃-й. Св. Аѳанасїѧ и Кирѵлла Алеѯандрїйскыхъ. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
     • [с.] 117
    • 86. ке҃-й. Св. Григорїѧ Б҃гслов. и кз҃ Св. Іѡанна ЗлатоՃстагѡ. Благовѣствованїе ищи на гі҃ Ноемврїй брой 66
    • 87. л҃-й. Св. трїехъ С҃втителей Василїѧ Великагѡ, Григорїѧ Б҃гослов. и Іѡанна ЗлатоՃст. Благовѣствованїе ищи на иі҃ ІаннՃар. бр. 85
   • Мѣсѧцъ феврՃарій
    • 88. ві-й. Срѣтенїе Гс̑да нашего Іи҃са Хс̑рта. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
     • [с.] 118
     • [с.] 119
   • Мѣсѧцъ мартъ
    • 89. ке҃-й. Бл҃говѣщенїе Прс̑тыѧ Б҃гродицы. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
     • [с.] 120
   • Мѣсѧцъ априлій
    • 90. кг҃-й. Св. ВеликомՃченика Геѡргїа. Благовѣст. на кѕ҃ ѻктомврїа бр. 63
   • Мѣсѧцъ маій
    • 91. и҃-й. С҃тагѡ Іѡанна Б҃гслова. Благовѣст. на кѕ҃ Септемврїа бр. 61
    • 92. аі҃-й. Св. Българ. Просв҃тителей Кирѵлла и Меѳодїа. Благовѣст. ищи на иі҃ ІаннՃар. бр. 85
    • (92) ка҃-й. Св. Царей Константина и Елены. и Бълг. Михаила-Бориса. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
     • [с.] 121
   • Мѣсѧцъ іՃній
    • 93. в҃-й. Св. Грозда или Еразма Бъл. Просв. Седмочисл. Благовѣст. Св҃тителское бр. 66
    • 94. к҃-й. Св. НаՃма Ѻхридскаго. Благовѣствованїе Прѣподобническое бр. 71
    • 95. кд҃-й. Рождество Св. Іѡанна Прѣдтечѧ. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
    • 96. кѳ҃-й. Верховныхъ Апс̑лъ Петра и Паѵла. Благовѣствованїе ѿ Матѳеа
    • 97. л҃-й. Соборъ Св. ві҃ Апостѡлъ. Благовѣст. ищи на и Ноемврїй бр. 65
   • Мѣсѧцъ іՃлій
    • 98. а҃-й. Св. Безсребр. Врачей Козм. и Дамїан. Благовѣст. ищи на а҃ Ноемврїй бр. 64
    • 99. гі҃-к҃. Недѣл. Св. Ѻтецъ. Благовѣст. на Нед. з҃. Св. Ѻ҃цъ бр. 12
    • 100. зі҃-й. Св. Седмочисленыхъ Българскыхъ. Благовѣствованїе иі҃ ІаннՃарїй бр. 85
     • [с.] 125
    • 101. к҃-й. Св. Пророка Иліи. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
    • 102. кз҃-й. Св. Клименда Ѻхрид. и Св. Пантелеймона, Благовѣст. ищи на гі҃ Ноемврїй брой 66, или на кѕ҃ Ѻктомврїй бр. 63
     • [с.] 126
   • Мѣсѧцъ авгՃстъ
    • 103. Св. Прѣображенїе Гс̑да и Спаса нашего Іи҃са Хрс̑та. Благовѣст. ѿ Матѳеа
    • 104. еі҃. Ѹспенїе Прс̑тыѧ Богородицы. Благовѣст. ищи на и Септем. бр. 57
    • 105. кѳ҃-й. Ѹсѣкновенїе Св.Іѡанна Прѣдтеча. Благовѣствованїе ѿ Марка
     • [с.] 127
     • [с.] 128
  • III Придатъкъ
   • [А.]
    • 106. На велик. четверт. на слՃжбѫ-тѫ. Благовѣствованїе
     • [с. 129]
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
   • [Б.] Благовѣствованїе С҃тхъ Страстей
    • 107. г҃-то Благовѣст. страстно. (ищи на Велик. четверт. бр. 106). Во врѣмѧ ѻно войницитѣ и пр. до ”плака горко”. стран. 134
    • 108. ѕ҃-то Благовѣст. страстное ѿ Марка
     • [с.] 135
    • 109. И-мое страст. Благовѣствованїе ѿ ЛՃкы
     • [с.] 136
    • 110. ѳ҃-тое Страстное Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
    • 111. Благовѣст. і҃-тое Страстное ѿ Марка
    • 112. Благовѣст. аі҃-тое Страст. ѿ Іѡанна
     • [с.] 137
    • 113. Благовѣст. ві҃-тое Страстное ѿ Матѳеа
    • 114. Въ Св. Велик. СՃббота на слՃжбѫ-тѫ. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
     • [с.] 138
     • [с.] 139
   • [B.] Благовѣствованіѧ Воскресны
    • 115. Воскрес. Благовѣствованїе А-во
    • 116. Воскрес. Благовѣствованїе В-ро
    • 117. Воскрес. Благовѣствованїе Є-то
    • 118. Воскрес. Благовѣствованїе Ѕ-то
    • 119. Воскрес. Благовѣствованїе Ѳ-то
   • Г. Благовѣствованіѧ на дрՃгы потрѣбы читаемы
    • 120. На Крѣщение человѣкѡвъ
    • 121. На Водосвѣтъ
     • [с.] 140
    • 122. На Вѣнчание. Благовѣст. ѿ Іѡанна
    • 123. На Погрѣбенїѧ Мїрѧнъ. Благовѣствованїе ѿ Іѡанна
     • [с.] 141
     • [с.] 142
  • Таблица на Съдержаемы-тѣ Евангелскы чтенїѧ
   • [с. 143]
   • [с.] 144
   • [с.] 145
   • [с.] 146
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]