Abstract:
Кириак Цанков е виден обществено-политически деец и революционер, след Освобождението заема различни дипломатически постове. Портрет на Кириак Цанков.
 
Creator:
Льови, И.
 
Spatial:
Виена, Австрия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565210003
 
IsFormatOf:
С 1744
 
Subject:
учител; обществен деец; политик; депутат; министър; дипломат; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople