Citation link:
Abstract:
Милко Мирков, български военни и румънски деца при Муригьол, Румъния.
 
Created:
1918
 
Spatial:
Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450157
 
Subject:
армейски офицер; война; езеро; AthPlus