Citation link:
Abstract:
Евгения Марс, Роза Попова, Хр. Цанков-Дерижан и др. София, 19.VІІ.1933 г.
 
Created:
1933
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка ”Снимки”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820501
 
IsFormatOf:
Сн. 1313/89
 
Subject:
1930; писател; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld