Current View
Title:
Културни измерения на академичната мобилност : Опитът на българските стипендианти по програма Фулбрайт : Автореферат / Десислава Крумова Караасенова ; Науч. ръководител Даниела Колева.; Cultural dimensions of academic mobility: the case of Bulgarian Fulbright fellows Desislava Krumova Karaasenova
 
Creator:
Караасенова, Десислава Крумова; Karaasenova, Desislava Krumova; Колева, Даниела Любенова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч.-образователна степен "доктор" по проф. направление 3.3. Полит. науки, шифър 05.11.02 Политология (Европеистика - Културологични изследвания) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. 2018; Библиогр. л. 39-45; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Висше образование.; Култура социологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001141849
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Караасенова, Десислава Крумова
 
245:
Културни измерения на академичната мобилност :| Опитът на българските стипендианти по програма Фулбрайт : Автореферат /| Десислава Крумова Караасенова ; Науч. ръководител Даниела Колева.
 
246:
Cultural dimensions of academic mobility: the case of Bulgarian Fulbright fellows| Desislava Krumova Karaasenova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1002. KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
45 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч.-образователна степен "доктор" по проф. направление 3.3. Полит. науки, шифър 05.11.02 Политология (Европеистика - Културологични изследвания)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак.| 2018
 
504:
Библиогр. л. 39-45
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Висше образование.| Култура| социологични проблеми.
 
700:
Karaasenova, Desislava Krumova| Колева, Даниела Любенова| науч. ръководител