• Самият Търновград ще разтръби победите : Средновековни поети за България [Сборник] / Състав., [предг.], бел. Васил Гюзелев ; Поет. прев. Стоян Бакърджиев и др. ; Дословните прев. от съответните ориг. Васил Гюзелев и др.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор от съставителя
   • стр. 6
  • I. ПАВЕЛ ДЯКОН
   • 1. Из «Епитафия за херцога на Беневент Арихиз»
  • II. ВАЛАФРИД СТРАБОН
   • 2. Из «За образа на Тетрик»
   • 3. Из «По случай пристигането на император Лотар»
  • III. ЙОАН ГЕОМЕТЪР
   • 4. За поражението на ромеите, претърпяно в Българската клисура
  • IV. НЕИЗВЕСТЕН ФРЕНСКИ АВТОР
   • 5. Из «Песен за Роланд»
    • стр. 11
    • стр. 12
  • V. ТИОДОЛФ
   • 6. Разорителят на България
   • 7. Осемнадесет битки
  • VI. ГОТФРИД ОТ ВИТЕРБО
   • 8. Из «Делата на Хенрих»
  • VII. НЕИ3ВЕСТЕН ПОЕТ ОТ РЕГЕНСБУРГ
   • 9. Из «Имперска хроника»
   • 10. Из «Допълнения към Имперската хроника»
    • стр. 16
  • VIII. КОНСТАНТИН МАНАСИ
   • 11. Из «Световна хроника, започваща от сътворението на света и достигаща до господин Никифор Вотаниат»
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
  • IX. ЙОАН ЦЕЦЕС
   • 12. Из «Хилиада IX. За манастира на Мосиле»
   • 13. Из «Хилиада X. Възхвала за Солун и за отвъдните предели на пеонците»
   • 14. Из «Поема на Омир, алегоризирана от граматика Йоан Цецес за всевластната императрица и най-омиролюбива госпожа Ирина Немска»
   • стр. 24
  • X. ТЕОДОР ВАЛСАМОН
   • 15. На иконата на свети Димитър, намерена в двореца на бунтовника Славопетър
    • стр. 26
  • XI. ГРЕНДОР ОТ ДУЕ
   • 16. Из «Песен за Антиохия»
  • XII. ГИЙОМ БРЕТАНСКИ
   • 17. Из «Филипида»
  • XIII. ФИЛИП МУСКЕС
   • 18. Из «Римувана хроника на Франция»
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
   • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
  • XIV. АНОНИМЕН ИТАЛИАНСКИ ПОЕТ
   • 19. Нос est principum destructionis civitatis Bononie
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
  • XV. АНОНИМЕН ПОЕТ ОТ ЕПИРСКИЯ ДЕСПОТАТ
   • 20. На царица Ирина
   • 21. На цар Иван Асен
    • стр. 56
  • XVI. ЕФРЕМ
   • 22. Из «Стихотворна хроника»
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 713
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 823
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
  • XVII. НЕИЗВЕСТЕН ВИЗАНТИЙСКИ ПОЕТ - САТИРИК
   • 23. Из «Птичеслов»
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
  • XVIII. МАНУИЛ ФИЛ
   • 24. За военните подвизи на известния чутовен протостратор
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • 25. Из «Надгробни стихове за царицата Асанина, дъщеря на императора»
   • 26. Епитафия за царицата на българите Асанина
    • стр. 111
   • 27. Към иконата на божията майка от името на кир Михаил Асен
    • стр. 113
  • XIX. ОТОКAР
   • 28. Из «Австрийска римувана хроника»
    • стр. 115
  • XX. КОНСТАНТИН XЕРМОНИАК
   • 29. Из «Троянската война»
  • XXI. ЙОАН КАТРАРИ
   • 30. Стихове на Катрари, възпяващи най-философствуващня и най ораторствуващия сред философите Неофит
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
  • XXII. НЕИ3ВЕСТЕН АВТОР ОТ ПЕЛОПОНЕС
   • 31. Из «Морейска хроника»
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
  • XXIII. ПЕТЕР ЗУХЕНВИРТ
   • 32. Из «На Фридрих Кренцпек»
   • 33. Из «На граф Улрих фон Цили »
    • стр. 132
  • XXIV. ПЕТЕР ОТ РЕЦ
   • 34. Из «Битката край Шилдарн»
    • стр. 134
    • стр. 135
  • XXV. ЙОСТАШ ДЕШАН
   • 35. За французите, загинали при Никопол
   • 36. Написано за французите, когато те бяха в Унгария
    • стр. 138
  • XXVI. НЕИЗВЕСТЕН ПОЕТ ОТ НЕСЕБЪР
   • 37. Стихотворен надпис-епитафня от 1428 г.
  • XXVII. ЕНВЕРИ
   • 38. Из «Книга за везира»
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
  • XXVIII. ПАРАСПОНДИЛОС ЗОТИКОС
   • 39. Варненската битка
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
  • XXIX. ГЕОРГИ АМИРУЦЕС
   • 40. На дъщерята на Димитър-Асен Асенина, наречена Мухлиотиса
  • XXX. НЕИЗВЕСТЕН ПОЕТ ОТ ЦАРИГРАД
   • 41. Из «Изцяло скръбен, печален и съчувствен разказ — горко ми! — за нещастието на града на Константин
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
  • XXXI. НЕИ3ВЕСТЕН АВТОР ОТ КРИТ
   • 42. Плач за падането на Цариград
    • стр. 172
  • XXXII. МИХЕЛ БЕХАЙМ
   • 43. Из «Тук тази поема разказва за крал Владислав, краля на Унгария, как той воюва срещу турците »
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
   • 44. Из «За един злодей, който се казваше Дракула, воевода на Влахия»
   • 45. Из «Едио пратеничество срещу турците, което достигна до Нюрнберг»
    • стр. 193
    • стр. 194
  • СРЕДНОВЕКОВНАТА ПОЕЗИЯ КАТО ИЗВОР ЗА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
  • Обяснителни бележки
   • стр. 236
   • стр. 237
   • стр. 238
   • стр. 239
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
  • Съдържание
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261