Current View
Citation link:
Title:
"Стойност на зелените системи в община Севлиево - оценка и моделиране на екосистемни услуги" : Автореферат / Симона Пенчева Стоянова ; Науч. ръководител Марияна Любенова.
 
Creator:
Стоянова, Симона Пенчева; Любенова, Марияна Иванова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: Биол. науки - 4.3 Науч. спец.: Екология и опазване на екосистемите - Функционална биоценология СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и ОПС" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Екология България.; Биоценоза България.; Озеленяване населени места България.
 
*** *** ***
 
001:
001166451
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Симона Пенчева
 
245:
"Стойност на зелените системи в община Севлиево - оценка и моделиране на екосистемни услуги" :| Автореферат /| Симона Пенчева Стоянова ; Науч. ръководител Марияна Любенова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.323 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
57 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: Биол. науки - 4.3 Науч. спец.: Екология и опазване на екосистемите - Функционална биоценология| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и ОПС"| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Екология| България.| Биоценоза| България.| Озеленяване| населени места| България.
 
700:
Любенова, Марияна Иванова| науч. ръководител