Abstract:
Величко Ангелов Попов. Съратник и другар на Христо Ботев.
 
Created:
1872
 
Spatial:
Галац, Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Институт за исторически изследвания
 
Identifier:
F13819327491693
 
IsFormatOf:
І 113
 
Subject:
Руско-турска война; учител; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople