Citation link:
  • Очерк върху историята на нашия театър /От Т. Атанасов.
    • стр. [1] с дарствен надпис от автора