Citation link:
 • Написъ ради болгарѡвъ представленъ на высока-та Порта и петь тѣ велики силы Галлїа, Англїа, Рѡссїа, ПрՃссїа и Аѵстрїа
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • а҃
   • [с.] 1
  • в҃
  • г҃
   • [с.] 2
  • д҃
  • є҃
   • [с.] 3
  • ѕ҃
  • з҃
  • и҃
   • [с.] 4
  • ѳ҃
  • ι҃
  • аι҃
  • вι҃
   • [с.] 5
  • гι҃
  • дι҃
  • єι҃
   • [с.] 6
  • ѕι҃
  • зι҃
  • иι҃
   • [с.] 7
  • ѳι҃
   • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]