Citation link:
Abstract:
Гробът на епископ Дамиан (Говоров) с паметната плоча, издигната от негови съратници и членове на Свети-Владимирското братство.
 
Created:
1937
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Борис Словачевски
 
RightsHolder:
Юрий Борисович Словачевски
 
Identifier:
F14370387450465
 
Subject:
1930; духовник; паметник; AthPlus