Current View
Citation link:
Title:
Ритъм и етос в класическата старогръцка литература (V-IV в. пр. Хр.) : Автореферат / Христо Христов Тодоров ; Науч. ръководител Невена Панова.; Rhythm and ethos in classical greek literature (V – IV century BC) Hristo Hristov Todorov
 
Creator:
Тодоров, Христо Христов; Todorov, Hristo Hristov; Панова-Димитрова, Невена Аспарухова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология и науч. спец. " Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогр. лит.)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класическа филология 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Старогръцка литература теми, образи, сюжети.; Ритъм в литературата.
 
*** *** ***
 
001:
001178177
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодоров, Христо Христов
 
245:
Ритъм и етос в класическата старогръцка литература (V-IV в. пр. Хр.) :| Автореферат /| Христо Христов Тодоров ; Науч. ръководител Невена Панова.
 
246:
Rhythm and ethos in classical greek literature (V – IV century BC)| Hristo Hristov Todorov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 124.7 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
[13] с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология и науч. спец. " Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогр. лит.)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класическа филология| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Старогръцка литература| теми, образи, сюжети.| Ритъм| в литературата.
 
700:
Todorov, Hristo Hristov| Панова-Димитрова, Невена Аспарухова| науч. ръководител