Current View
Citation link:
Title:
Обезсилване на менителнични ефекти - материалноправни и процесуални аспекти : Автореферат / Георги Стоянов Хорозов ; Науч. ръководител Огнян Герджиков
 
Creator:
Хорозов, Георги Стоянов; Герджиков, Огнян Стефанов науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по образователно направление 3.6. "Право" (Гражданско и семейно право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданско и семейно право" 2015; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Ценни книжа правни проблеми България.; Гражданско право.
 
*** *** ***
 
001:
001150524
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хорозов, Георги Стоянов
 
245:
Обезсилване на менителнични ефекти - материалноправни и процесуални аспекти :| Автореферат /| Георги Стоянов Хорозов ; Науч. ръководител Огнян Герджиков
 
260:
София,| 2015.
 
300:
26 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 459.7 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по образователно направление 3.6. "Право" (Гражданско и семейно право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданско и семейно право"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Ценни книжа| правни проблеми| България.| Гражданско право.
 
700:
Герджиков, Огнян Стефанов| науч. ръководител