Current View
Citation link:
Title:
Знанието като път към човешкото съвършенство във философията на Ал Фараби : Автореферат / Биляна Йорданова Попова ; Науч. ръководител Тодор Тодоров; Knowledge as a path towards human perfection in Al Farabi's philosophy
 
Creator:
Попова, Биляна Йорданова; Тодоров, Тодор Петков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 2.3 Философия (Философия с преподаване на английски език) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията" 2018; Библиогр. с. 23-24; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Познание, теория история.; Философи, арабски възгледи
 
*** *** ***
 
001:
001156509
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попова, Биляна Йорданова
 
245:
Знанието като път към човешкото съвършенство във философията на Ал Фараби :| Автореферат /| Биляна Йорданова Попова ; Науч. ръководител Тодор Тодоров
 
246:
Knowledge as a path towards human perfection in Al Farabi's philosophy
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 202.0 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
25 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 2.3 Философия (Философия с преподаване на английски език)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 23-24
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Познание, теория| история.| Философи, арабски| възгледи
 
700:
Тодоров, Тодор Петков| науч. ръководител