Citation link:
 • На-сила оженване : Комедия въ двѣ дѣйствия
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Дѣйствие първо
   • Явление I
   • Явление II
    • [с.3]
    • [с.]4
    • [с.]5
    • [с.]6
    • [с.]7
   • Явление III
    • [с.]8
    • [с.]9
   • Явление IV
    • [с.]10
   • Явление V
    • [с.]11
    • [с.]12
    • [с.]13
    • [с.]14
    • [с.]15
    • [с.]16
   • Явление VI
    • [с.]17
  • Дѣйствие второ
   • Отдѣление първо
    • Явление I
    • Явление II
     • [с.]18
     • [с.]19
     • [с.]20
    • Явление III
     • [с.]21
   • Отдѣление второ
    • Явление I
     • [с.]22
    • Явление II
    • Явление III
     • [с.]23
     • [с.]24
    • Явление IV
    • Явление V
     • [с.]25
     • [с.]26
    • Явление [VI]IV
     • [с.]27
     • [с.28]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]