Current View
Citation link:
Title:
Комуникация при криза на доверие Публичният образ на Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР в българската преса : Автореферат / Гергана Христова Владкова ; Науч. ръководител Минка Златева.
 
Creator:
Владкова, Гергана Христова; Златева, Минка Генчева науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Журналистика (Връзки с обществеността), Шифър 3.5 Обществени комуникации и информационни науки СУ "Св. Климент Охридски", Фак по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" 2012; Библиогр. с. 45-47; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Комуникация.; Връзки с обществеността.; Гранична полиция.; Периодичен печат.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Владкова, Гергана Христова
 
245:
Комуникация при криза на доверие Публичният образ на Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР в българската преса :| Автореферат /| Гергана Христова Владкова ; Науч. ръководител Минка Златева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 772 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
47 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Журналистика (Връзки с обществеността), Шифър 3.5 Обществени комуникации и информационни науки| СУ "Св. Климент Охридски", Фак по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 45-47
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Комуникация.| Връзки с обществеността.| Гранична полиция.| Периодичен печат.
 
700:
Златева, Минка Генчева| науч. ръководител