Current View
Title:
Понятието суета в "Мисли" на Блез Паскал (богословско-филологически анализ и измерения) : Автореферат / Вълчан Тончев Вълчанов ; Науч. ръководител Димо Пенков.; <<The>> notion of vanity in "Pensees" of Blaise Pascal (theological and philological analysis and dimensions) Valtchan Tontchev Valtchanov
 
Creator:
Вълчанов, Вълчан Тончев.; Пенков, Димо Кръстев науч. ръководител; Паскал, Блез Мисли; Valcanov, Valcan Toncev.
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.4 "Религия и Теология", Науч. спец.: Християнска догматика СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Ист. и систематическо богословие" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Френска литература теми, образи, сюжети.; Догматика в литературата.
 
*** *** ***
 
001:
001114950
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълчанов, Вълчан Тончев.
 
245:
Понятието суета в "Мисли" на Блез Паскал (богословско-филологически анализ и измерения) :| Автореферат /| Вълчан Тончев Вълчанов ; Науч. ръководител Димо Пенков.
 
246:
<<The>> notion of vanity in "Pensees" of Blaise Pascal (theological and philological analysis and dimensions)| Valtchan Tontchev Valtchanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 211 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
26 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.4 "Религия и Теология", Науч. спец.: Християнска догматика| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Ист. и систематическо богословие"| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Френска литература| теми, образи, сюжети.| Догматика| в литературата.
 
700:
Пенков, Димо Кръстев| науч. ръководител| Паскал, Блез| Мисли| Valcanov, Valcan Toncev.