Citation link:
Abstract:
Жители на с. Сухиндол в очакване на предаване на набраното грозде в двора на кооперация ”Гъмза”.
 
Created:
1934
 
Spatial:
Сухиндол, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081765
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 55К; оп. 1; а.е. 128; л. 7.
 
Subject:
селянин; селско стопанство; ръчен труд; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesworkplaces